จิบชาอย่างไรให้เกิดประโยชน์ . อ่าน #เกร็ดความรู้ #สมุนไพร ที่นี่ -> https://medplant.mahidol.ac.th/infographics/images/infogra0…

จิบชาอย่างไรให้เกิดประโยชน์
.
อ่าน #เกร็ดความรู้ #สมุนไพร ที่นี่ ->
https://medplant.mahidol.ac.th/infographics/images/infogra053.png
.
#เภสัชมหิดล #คณะเภสัชศาสตร์ #มหาวิทยาลัยมหิดล #MahidolUniversity #FacultyofPharmacy #PharmacyMahidol

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มหิดล.