“จบหรือไม่จบ รู้ให้ครบตามให้ทัน กับสถานการณ์โควิด-19”

Season 2
MUPY Alumni Talk Ep.4
"จบหรือไม่จบ รู้ให้ครบตามให้ทัน กับสถานการณ์โควิด-19"
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 20:00-21:00 น.

คำถามมากมายกับสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมาได้เกือบสามปีแล้ว
"วัคซีนยังต้องฉีดต่อไปไหม"
"กี่เข็มจะพอ"
"มีรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่ยาฉีดไหม"
"เทคโนโลยีการพัฒนายาไล่ตามวิวัฒนาการโรคทันไหม"

มาร่วมพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนของประเทศไทย
ผศ.ดร.ภญ.รจพร วัชโรทยางกูร Rx 8
• ผู้อำนวยโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
• ผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพวัคซีน ของ PATH, DCVMN, WHO, สถาบันวัคซีน และ สนง. คณะกรรมการอาหารและยา
• กรรมการสภาเภสัขกรรม ประเทศไทย

นอกจากนั้นมาทราบ "บทบาทของเภสัชกรในอุตสาหกรรมการผลิดยาในประเทศไทย กับความมั่นคงทางยาของประเทศไทย" กัน

ผู้ดำเนินรายการ:
-ภก.วิรุณ เวชศิริ (หมี) Rx28 กรรมการสมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย) และ
กรรมการบริษัท Pharm Connection Co., Ltd.
-ภญ.ชวัลญา ทรงเทพ ฝ้าย Rx47
Medical Representative, Abbott Laboratories Limited

สองทางการรับชม
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=TXfajNavoOk
Facebook: https://www.facebook.com/164202675996089/posts/164202665996090

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มหิดล.