คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ในโอกาสได้รับแต่ง…

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอแสดงความยินดีกับ

รองศาสตราจารย์ ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประธานศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

———–

CONGRATULATIONS

Assoc. Prof. Surakit Nathisuwan
Dean of the Faculty of Pharmacy, Mahidol University

on the occasion of being appointed as
the President of the Pharmacy Education Consortium of Thailand (PECT)

from October 1, 2022 onwards

——————
#เภสัชมหิดล #คณะเภสัชศาสตร์ #มหาวิทยาลัยมหิดล #MahidolUniversity #FacultyofPharmacy #PharmacyMahidol

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มหิดล.