คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ และบริษัทผู้ให้การสนับสนุน การประชุมวิชาการเภสัชเคมี ครั…

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ และบริษัทผู้ให้การสนับสนุน

การประชุมวิชาการเภสัชเคมี ครั้งที่ 13
เรื่อง การอบรมเพื่อยกระดับทักษะอุตสาหกรรมยาไทย: เส้นทางคุณภาพ – จากวัตถุดิบทางยาสู่ผลิตภัณฑ์

จัดโดยภาควิชาเภสัชเคมี เมื่อวันที่ 4-5 สิงหาคม 2565

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มหิดล.