คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 จากตัวแทนทีม “เภสัช MU ผู้รัก content” ในโอ…

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 จากตัวแทนทีม “เภสัช MU ผู้รัก content” ในโอกาสได้รับรางวัลที่ 2 พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท จากการประกวดคลิปวิดีโอ ชื่อผลงาน “Don’t vs Do กินยังไงให้เภสัชปลื้ม”ภายใต้หัวข้อ “We care for everyone” ซึ่งจัดโดย สภาเภสัชกรรม และได้เข้ารับรางวัลในงานสัปดาห์เภสัชกรรม เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 ณ ศูนย์การค้า Central World

ทั้งนี้ ทีม “เภสัช MU ผู้รัก content” ประกอบด้วยสมาชิก ดังนี้
1. นาย ภัทรดนัย จำปาศักดิ์
2. นางสาว ศรัณย์รัชต์ ธีรชินภัทร์
3. นางสาว สุเมธินี แจ้งจงดี
4. นางสาว กิตติวรา อ้ายแปง
5. นาย นิติกร พระสว่าง
6. นาย ศิวพงษ์ ลีลาทรัพย์มั่นคง
7. นาย สรรเพ็ชญ์ ลีระวีเกียรติ

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก สโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

งานกิจการนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
#สภาเภสัชกรรม
#สัปดาห์เภสัชกรรม
#WeCareForEveryone
#ประกวดคลิปวีดิโอ
#เภสัชมหิดล

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มหิดล.