คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม . – การอบรมสำหรับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในสถานที่ “ผลิต” ผลิ…

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
.
– การอบรมสำหรับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในสถานที่ “ผลิต” ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
– การอบรมสำหรับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในสถานที่ “นำเข้า” ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
– การอบรมสำหรับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในสถานที่ “ขาย” ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
.
จัดโดย ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย ร่วมกับ ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 24-27 กรกฎาคม 2566 ผ่านระบบ Cisco Webex

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มหิดล.