ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมฟังการบรรยายหัวข้อ “การแนะนำวิธีเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์” (บรรยายอังก…


ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมฟังการบรรยายหัวข้อ “การแนะนำวิธีเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์”
(บรรยายอังกฤษ)

วิทยากร Mr. Nicholas Pak ตำแหน่ง Senior Customer Consultant จากสำนักพิมพ์ Elsevier

ในวันที่ 20 มิ.ย. 2565 เวลา 10.00 – 11.00 น.
บรรยายออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

ลงทะเบียนได้ที่: https://www.li.mahidol.ac.th/forms-onlinetraining-workshop/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
นายก้องภพ ปิยสังคม / งานพัฒนาทรัพยากรวารสาร
หอสมุดและคลังความรู้ฯ
Email: [email protected]
_____________________________

Invitation for Mahidol instructors, students, and staff to join the webinar in topic “How to Choose the Best Journals to Publish Your Manuscripts in”
(Conducted in English)

Speaker : Mr.Nicholas Pak, Senior Customer Consultant, Elsevier

20 Jun 2022 🕑 10.00 am – 11.00 am (Bangkok time)
Online session via Zoom

Register: https://www.li.mahidol.ac.th/forms-onlinetraining-workshop/

For more information, please contact
Gongpope Piyasangkom / MU Library
Email: [email protected]

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มหิดล.