การประชุมวิชาการเภสัชเคมี ครั้งที่ 13 โครงการอบรมเพื่อยกระดับทักษะอุตสาหกรรมยาไทย: เส้นท

:: ประชาสัมพันธ์ งานประชุมวิชาการ #เภสัชมหิดล ::
.
การประชุมวิชาการเภสัชเคมี ครั้งที่ 13 เพื่อยกระดับทักษะอุตสาหกรรมยาไทย: เส้นทางคุณภาพ – จากวัตถุดิบทางยาสู่ผลิตภัณฑ์ ในวันที่ 4-5 สิงหาคม 2565
ผ่านระบบออนไลน์
.
รายละเอียด/ลงทะเบียน – https://pharmacy.mahidol.ac.th/conference/info/index.php?conid=169
.
#คณะเภสัชศาสตร์ #มหาวิทยาลัยมหิดล #MahidolUniversity #FacultyofPharmacy #PharmacyMahidol


ความสามารถในการพึ่งพาตนเองด้านยาถือเป็นนโยบายสำคัญของประเทศไทยในปั

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มหิดล.