Photos from สโมสรนิสิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ’s post

📢 กลับมาอีกครั้งกับกิจกรรม Pharmacy Event 2022 📚
🧩พบกับกิจกรรมการแข่งขันทักษะต่าง ๆ มากมาย และกิจกรรมร่วมสนุก เพื่อชิงเงินรางวัลและของรางวัลสุดพิเศษ 🏆
💥แล้วพบกัน 13-20 กุมภาพันธ์ 2566💥

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มศว.