Photos from สวนสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มศว’s post

เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2566 โครงการสวนสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มศว ได้เข้าร่วมกิจกรรม SWU Sustainable Development Goals (SDGs) Seminar ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
โดยมีรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการเป็นตัวแทนเข้ารับรางวัล SWU Excellent SDGs Projects & Activities ในฐานะที่มีผลการดำเนินการเป็นเลิศและส่งผลให้มหาวิทยาลัยได้ 100 คะแนน ในการจัดอันดับ Time Higher Education (THE) Impact Rankings 2023 ซึ่งเป็นแผนของมหาวิทยาลัยที่จะสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มศว.