Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มศว’s post

วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 บุคลากรสายสนับสนุน คณะเภสัชศาสตร์ มศว เข้าร่วม “โครงการการจัดการความรู้ในการสร้างงานวิจัยและแนวทางการปรับตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร์” ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มศว.