Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มศว’s post

ด้วยสโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรม Back to school ครั้งที่ 1 ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 ณ อาคารคณะเภสัชศาสตร์ ภายในงานมีกิจกรรมดังนี้
กิจกรรมที่ 1 : Back to school เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมใส่เครื่องแบบโรงเรียนมาเรียนที่คณะเภสัชศาสตร์ (ชุดนักเรียน ชุดพละ หรือเพียงบางส่วน เช่น ติดเข็มประจำโรงเรียน ใส่ผ้าพันคอลูกเสือ) เป็นระยะเวลา 1 วัน พร้อมทั้งถ่ายรูป/วิดีโอ โพสต์ลง Instagram พร้อมใส่แฮชแท็ก#Backtoschool_RxSWU และแท็ก @Rxswu_official
กิจกรรมที่ 2 : สอยดาว ตอบคำถามทางวิชาการ ซึ่งเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางเภสัชกรรมที่เคยเรียน
กิจกรรมที่ 3 : ดนตรีเปิดหมวก
กิจกรรมที่ 4 : บอร์ดเอยบอร์ดใจ นิสิตร่วมกันเขียนประสบการณ์หรือวีรกรรมสมัยเรียนที่โรงเรียน ติดภาพถ่ายกิจกรรม และเขียนความรู้สึกเกี่ยวกับกิจกรรม Back to school ครั้งที่ 1 ลงในบอร์ด

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มศว.