[📣 เลือกตั้งสมาชิกสภานิสิต] 📍ประกาศจากคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ ขอให้เพื่อนนิสิตทุกคนดำเนินการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งส…


[📣 เลือกตั้งสมาชิกสภานิสิต]

📍ประกาศจากคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ ขอให้เพื่อนนิสิตทุกคนดำเนินการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภานิสิต ประจำปีการศึกษา 2565

หากไม่พบรายชื่อให้แจ้งผ่าน Inbox Facebook และรอการติดต่อจากคณะกรรมการฯ ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 17.00 น.

#ทีมมศว

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มศว.