📣📣ประชาสัมพันธ์จากร้านยาคณะเภสัชศาสตร์ มศว ค่ะ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้ารับการคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น 📍ได้ที่ร้านยาคณะเภสัชศาสตร์ มศว…

📣📣ประชาสัมพันธ์จากร้านยาคณะเภสัชศาสตร์ มศว ค่ะ

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้ารับการคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น
📍ได้ที่ร้านยาคณะเภสัชศาสตร์ มศว องครักษ์ [อาคารพลาซ่า ชั้น 2]

💊💊 ให้คำปรึกษาด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์
💊💊 คัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานและความดัน

⏱เริ่มให้บริการคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

📌📌ให้บริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย


📣📣ประชาสัมพันธ์จากร้านยาคณะเภสัชศาสตร์ มศว ค่ะ

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้ารับการคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น
📍ได้ที่ร้านยาคณะเภสัชศาสตร์ มศว องครักษ์ [อาคารพลาซ่า ชั้น 2]

💊💊 ให้คำปรึกษาด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์
💊💊 คัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานและความดัน

⏱เริ่มให้บริการคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

📌📌ให้บริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มศว.