🎉 ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ ที่ได้ผ่านการคัดเลือกสู่ คณะเภสัชศาสตร์ มศว ในปีการศึกษา 2565 👏 น้อง ๆ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของคณ…

🎉 ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ ที่ได้ผ่านการคัดเลือกสู่ คณะเภสัชศาสตร์ มศว ในปีการศึกษา 2565 👏
น้อง ๆ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของคณะและสโมสรนิสิตได้ตามช่องทางดังนี้ รวมถึงสแกน QR Code เพื่อเข้าร่วมกลุ่มไลน์ได้เลยค่ะ💗 #dek65 #rxswu

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มศว.