[นิสิตระดับปริญญาตรี] 📣 5 ขั้นตอนลงทะเบียนเลือกเสรี 📌 นิสิตสามารถแก้ไขรายวิชาที่เลือกได้ถึงจนวันสุดท้าย 24 กรกฎาคม 2566 📌 ระบบปร…


[นิสิตระดับปริญญาตรี]
📣 5 ขั้นตอนลงทะเบียนเลือกเสรี
📌 นิสิตสามารถแก้ไขรายวิชาที่เลือกได้ถึงจนวันสุดท้าย 24 กรกฎาคม 2566
📌 ระบบประมวลผลหลังวันสุดท้ายลงทะเบียนเลือกเสรี 😀

#Supreme2019 #ทีมมศว

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มศว.