คณะเภสัชศาสตร์ มศว เปิดรับสมัครนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเภสัชภัณฑ์ (ภาคปลาย) ปีการศึกษา 2566 รายละเอียดหล…

คณะเภสัชศาสตร์ มศว เปิดรับสมัครนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเภสัชภัณฑ์ (ภาคปลาย) ปีการศึกษา 2566
รายละเอียดหลักสูตร- ระดับปริญญาเอก http://pharmacy.swu.ac.th/หลักสูตร/หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณ/
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 31 ตุลาคม 2566
📥สมัครและดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่
https://admission.swu.ac.th/admissions2/apply_graduate.php
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ผู้ประสานงานคณะเภสัชศาสตร์
E-mail : [email protected]
โทร 037-395094 ต่อ 21518 ดูน้อยลง

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มศว.