คณะเภสัชศาสตร์ มศว ร่วมกับคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ขอเชิญชวน คณาจารย์ และบุคลากรสายปฏิบัติการ ทุกท่านร่วมแต่งกายผ้าไทยทุก…

คณะเภสัชศาสตร์ มศว ร่วมกับคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ขอเชิญชวน คณาจารย์ และบุคลากรสายปฏิบัติการ ทุกท่านร่วมแต่งกายผ้าไทยทุกวันพุธ
เริ่ม 18 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

💚ส่งเสริมอัตลักษณ์ มศว 💚
#Rx รวมใจแต่งกายผ้าไทยทุกวันพุธ

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มศว.