คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยอย่างสุดซึ้ง ต่อท่านนายกสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรี…

คณะเภสัชศาสตร์
ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยอย่างสุดซึ้ง
ต่อท่านนายกสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน


มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยอย่างสุดซึ้ง
ต่อท่านนายกสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน

ที่ได้ถึงแก่อนิจกรรม
ในวันที่ 30 กันยายน 2566

ด้วยความอาลัยยิ่ง
———————————
คณะผู้บริหาร คณาจารย์
บุคลากร นิสิต นักเรียน ศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มศว.