ขอแสดงความยินดีกับ Rx Ambassador 2023 “น้องว่าน นสภ.ณิชศิภา จุลินทร” นิสิตชั้นปีที่1 สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ 👸💖 เป็นตัวแทนคณะเภสั…

ขอแสดงความยินดีกับ Rx Ambassador 2023 “น้องว่าน นสภ.ณิชศิภา จุลินทร” นิสิตชั้นปีที่1 สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ 👸💖
เป็นตัวแทนคณะเภสัชศาสตร์ เข้าประกวด SWU Ambassador ที่จะจัดขึ้นในงานอัตลักษณ์ วันที่ 4 สิงหาคม นี้ ฝากเพื่อนๆพี่ๆชาวคณะเภสัชศาสตร์เป็นกำลังใจให้น้องว่านด้วยนะคะ✌🏻💊
#RxAmbassador2023 #SWUAmbassador #Attaluk66

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มศว.