ขอแสดงความยินดีกับ นายนครินทร์ วนกิจไพบูลย์ ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านผู้ประสบความสำเร็จในวิชาชีพ หรือหน้าที่การงาน ศิษย…

ขอแสดงความยินดีกับ นายนครินทร์ วนกิจไพบูลย์ ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านผู้ประสบความสำเร็จในวิชาชีพ หรือหน้าที่การงาน ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ SWU Rx9

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มศว.