ขอเชิญบุคลากรและนิสิตเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมซ้อมดับเพลิงและซ้อมหนีไฟ ในวันที่ 7 มิถุนายน 2565

ขอเชิญบุคลากรและนิสิตเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมซ้อมดับเพลิงและซ้อมหนีไฟ ในวันที่ 7 มิถุนายน 2565

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มศว.