กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษาออนไลน์ ณ วัดอำภาศิริวงศ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ในวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565

กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษาออนไลน์ ณ วัดอำภาศิริวงศ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ในวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มศว.