***่ข่าวปิดเทอม พี่ไมเนอร์ และทีมนิสิตชมรมยุวฑูต จำนวนรวม 20 คน ยังฝึกฝนภาษาอังกฤษแบบออนไลน์อย่างต่อเนื่อง โดยครูเอมี่ ครูอาร์น…

***่ข่าวปิดเทอม
พี่ไมเนอร์ และทีมนิสิตชมรมยุวฑูต จำนวนรวม 20 คน ยังฝึกฝนภาษาอังกฤษแบบออนไลน์อย่างต่อเนื่อง โดยครูเอมี่ ครูอาร์นี่ และครูเดล ระหว่างวันที่ 3 – 17 มิถุนายน 2565 นี้

Learning by doing!

#วิเทศสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร


😍😍 Miss Minor, the new president of Young Ambassador PD student club, and friends in a total of 20 pharmacy students are joining English course leading by Teacher Amy, Teacher Arnie, and Teacher Del, this summer break from June 3-17, 2022.

Great Job!

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มมส..