เรียน ทุกท่านที่อยากแชร์เรื่องเล่าถึง Prof. Mike and Joan Richards สามารถแชร์เรื่องเล่าได้ที่ ลิงค์นี้ https://drive.google.com…

เรียน ทุกท่านที่อยากแชร์เรื่องเล่าถึง Prof. Mike and Joan Richards สามารถแชร์เรื่องเล่าได้ที่ ลิงค์นี้ https://drive.google.com/drive/folders/1U9Efzh8ChKPVRq3dBFS0BUNgdO84JyhQ?usp=sharing

กรอบเนื้อหา
1) ช่วยระบุเวลา (โดยประมาณ) เช่น ปี
2) เรื่องเล่า (ที่ยินดีเล่า)
3) ประเด็นที่อยากขอบคุณอาจารย์
4) มีภาพหรือไม่มีภาพประกอบได้ อยากใส่ชื่อหรือไม่ใส่ชื่อได้เช่นกันค่ะ
4) ความยาวไม่เกิน 1 A4 ฟอนด์ 16 (TH Sarabun)
เขียนได้ทั้งภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ทางทีมบรรณาธิการจะแปลภาษาและตรวจสอบการแปลกับแต่ละท่านที่ให้เรื่องเล่ามาค่ะ
ส่งกลับที่ อ.พยอม email: [email protected], รศ.ดร. อรุณศร๊ email: ar[email protected] หรือ google drive ภายในวันที่ 7 กันยายน 2566

ตั้งใจว่าหากทันจะส่งไปร่วมงาน Celebration of Life ที่ All Saints Church in Preston วันที่ 11 September ที่อังกฤษ

ขอบคุณทุกท่านมากค่ะ

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มมส..