เผยแพร่ E-book “Once Met, Remembered” แปลเป็นภาษาไทย “ครั้งหนึ่งที่ได้พบกัน ยังจดจำได้เสมอ” เรื่องเล่าจากลูกศิษย์และเพื่อนๆ แด…

เผยแพร่ E-book “Once Met, Remembered” แปลเป็นภาษาไทย “ครั้งหนึ่งที่ได้พบกัน ยังจดจำได้เสมอ” เรื่องเล่าจากลูกศิษย์และเพื่อนๆ แด่ Prof. Mike Richards ผู้ก่อตั้งคณะเภสัชศาสตร์ และคณบดีท่านแรกของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หากท่านใดสนใจเปิดอ่านได้ที่
https://pharmacy.msu.ac.th/th/?p=5272

ขอขอบคุณเรื่องเล่าจากทุกท่าน และฝ่าย IT คณะเภสัชศาสตร์ ที่ทำ e-book ในครั้งนี้

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มมส..