เก็บตก ภาพศิษย์เก่า มมส ไปไกลถึงงานประชุมนานาชาติ นำเสนอผลงานวิชาการ ที่งาน ISIUM2023 ณ รร เคนทารี่ ฮิล จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง…

เก็บตก ภาพศิษย์เก่า มมส ไปไกลถึงงานประชุมนานาชาติ นำเสนอผลงานวิชาการ ที่งาน ISIUM2023 ณ รร เคนทารี่ ฮิล จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง 28-30 ตุลาคม 2566

#เภสัชมมส💗

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มมส..