สัมภาษณ์เภสัชกรสุภนัย ประเสริฐสุข

❤️ ❤️ สัมภาษณ์ ภก.สุภนัย ประเสริฐสุข อาจารย์แหล่งฝึก สสจ หนองบัวลำภู ที่ทำงานเข้มข้นกับเรื่องยาชายแดน ในงานประชุม ISIUM 2023

ผู้สัมภาษณ์: ผศ.ดร.ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง
#ISIUM2023

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มมส..