สัมภาษณ์ภญ.อารีย์ พิมพ์ดี ศิษย์เก่า มมส ในงาน ISIUM2023

❤️ ❤️ สัมภาษณ์ศิษย์เก่ารุ่น 6 ภญ.อารีย์ พิมพ์ดี สังกัดโรงพยาบาลน้ำพอง ผู้นำเสนอผลงานวิจัยใน ISIUM2023

ผู้สัมภาษณ์: อาจารย์เปมรินทร์ โพธิสาราช (PharmD, BCPS)

#ISIUM2023
#MSUPharmacy

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มมส..