สัมภาษณ์ภญ.สุภาวดี เปล่งชัย

❤️ ❤️ สัมภาษณ์ ภญ.สุภาวดี เปล่งชัย เภสัชกรคนดีศรีอีสาน ในงานประชุม ISIUM 2023

ผู้สัมภาษณ์: ผศ.ดร.ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง
#ISIUM2023

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มมส..