มีประสบการณ์ทำกุญแจหาย ไปเจอแม่บ้านทองใบ ที่ช่วยหาโดยไม่ได้ร้องขอ ทำให้รู้สึกดี แม้เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆ ถ้าเป็นคนอื่นเค้าอาจไม่ไ…

มีประสบการณ์ทำกุญแจหาย ไปเจอแม่บ้านทองใบ ที่ช่วยหาโดยไม่ได้ร้องขอ ทำให้รู้สึกดี แม้เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆ ถ้าเป็นคนอื่นเค้าอาจไม่ได้ช่วยหาเต็มที่แบบนี้ ทำให้ประทับใจมาก
.
อาจารย์อี่
ผศ.ดร.อชิดา จารุโชติกมล

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มมส..