ประตูหน้าคณะที่ถูกปิดมาตลอด 2 ปี เปิดอีกครั้งเพื่อต้อนรับนิสิตใหม่และผู้ปกครองที่มาร่วมปฐมนิเทศวันนี้

ประตูหน้าคณะที่ถูกปิดมาตลอด 2 ปี เปิดอีกครั้งเพื่อต้อนรับนิสิตใหม่และผู้ปกครองที่มาร่วมปฐมนิเทศวันนี้

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มมส..