งานประชุมวิชาการ “ความก้าวหน้าทางด้านสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 4” ระหว่างวันที่ 26 – 27 มกราคม 2566 จัดโดยคณะเภสัชศาสตร์…

งานประชุมวิชาการ “ความก้าวหน้าทางด้านสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 4” ระหว่างวันที่ 26 – 27 มกราคม 2566 จัดโดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในรูปแบบออนไลน์
.
รายละเอียดและการรับสมัคร https://pharmacy.msu.ac.th/cpe/?page_id=1603

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มมส..