งานประชุมวิชาการสมุนไพรและการแพทย์แผนไทยครั้งที่ 5 (aging society) ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2567 รายละเอียดและการรับสมัคร http…

งานประชุมวิชาการสมุนไพรและการแพทย์แผนไทยครั้งที่ 5 (aging society) ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2567
รายละเอียดและการรับสมัคร
https://pharmacy.msu.ac.th/cpe/?page_id=1953

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มมส..