คณะเภสัชศาสตร์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พนักงานที่จ้างตามสัญญาจ้าง) ตำแหน่งอาจารย…

คณะเภสัชศาสตร์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พนักงานที่จ้างตามสัญญาจ้าง) ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา
http://pharmacy.msu.ac.th/th/?p=2210

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มมส..