คณะเภสัชศาสตร์ ยินดีต้อนรับนิสิตเภสัชชั้นปี 1 – 4 ที่เปิดเทอมวันนี้เป็นวันแรก ขอให้สนุกสนานกับการเรียนและมีพลังในการใช้ชีวิต ในป…

คณะเภสัชศาสตร์ ยินดีต้อนรับนิสิตเภสัชชั้นปี 1 – 4 ที่เปิดเทอมวันนี้เป็นวันแรก ขอให้สนุกสนานกับการเรียนและมีพลังในการใช้ชีวิต ในปีการศึกษาใหม่ที่เราจะได้เรียน onsite 100% ครับ

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มมส..