คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแนะนำผู้ช่วยนักวิจัย นายพงศธร​ โ​มธรรม (น้องโต้ง) ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยนักวิจัย “Research a…

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแนะนำผู้ช่วยนักวิจัย
นายพงศธร​ โ​มธรรม (น้องโต้ง) ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยนักวิจัย “Research and development of health supplement products”
ซึ่งเป็นงานวิจัยของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงคัทลียา เมฆจรัสกุล

#เภสัชมมส
#หัวใจรับใช้ชุมชน

ภาพ : ข่าว / ศุภกร เหล่าทองสาร

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มมส..