คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดี กับ ศ.(พิเศษ) เภสัชกรหญิง กฤษณา ไกรสินธุ์ ได้รับรางวัล 2022 Global Women’s L…

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดี กับ ศ.(พิเศษ) เภสัชกรหญิง กฤษณา ไกรสินธุ์ ได้รับรางวัล 2022 Global Women’s Leadership Awards ในการประชุม “การประชุมสุดยอดผู้นำสตรีโลกปี 2565” Global Summit of Women 2022

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มมส..