คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ยินดีต้อนรับ อาจารย์ เภสัชกรหญิงอนัญญา แทนสันเทียะ ในโอกาสเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งอาจารย์ ปร…

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ยินดีต้อนรับ อาจารย์ เภสัชกรหญิงอนัญญา แทนสันเทียะ
ในโอกาสเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งอาจารย์ ประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(กลุ่มวิชาเภสัชกรรมคลินิก)

#เภสัชมมส
#หัวใจรับใช้ชุมชน

ภาพ : สุภเวช บุตรศรีภูมิ
ข่าว : ศุภกร เหล่าทองสาร

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มมส..