คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ Emeritus Professor P.T. Thomas, Executive Dean Faculty of Health & Medica…

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ Emeritus Professor P.T. Thomas, Executive Dean Faculty of Health & Medical Sciences Taylor’s University อดีตผู้เชี่ยวชาญประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี 2562-2564 ที่ได้รับรางวัล Pharmacy Education Section Award 2023 จาก Federation of Asian Pharmaceutical Association (FAPA) สหพันธ์เภสัชกรรมสมาคมแห่งเอเชีย โดยมีพิธีรับมอบรางวัลดังกล่าวใน วันที่ 26 ตุลาคม 2566 งานประชุม FAPA 2023: Health systems resilience, security and equity: Pharmacists can help. ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-28 ตุลาคม 2566 ณ Taipei International Convention Center ประเทศไต้หวัน.

#เภสัชมมส
#หัวใจรับใช้ชุมชน

ภาพ : สุภเวช บุตรศรีภูมิ
ข่าว : ศุภกร เหล่าทองสาร

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มมส..