คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นส.ภ.อิทธิพล หลวงโปธา นิสิตเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 23 ที่ได้รั…

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ขอแสดงความยินดีกับ นส.ภ.อิทธิพล หลวงโปธา
นิสิตเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 23
ที่ได้รับรางวัล “คนดีศรีจังหวัด” ประจำปี 2566
จาก คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดเชียงราย
ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2566

#เภสัชมมส
#หัวใจรับใช้ชุมชน

ภาพ : ข่าว / ศุภกร เหล่าทองสาร

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มมส..