คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรพุฒิพงศ์ สัตยวงศ์ทิพย์ อดีตคณบดี และกรรมการประจ…

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรพุฒิพงศ์ สัตยวงศ์ทิพย์
อดีตคณบดี และกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2566

#เภสัชมมส
#หัวใจรับใช้ชุมชน

ภาพ : สุภเวช บุตรศรีภูมิ
ข่าว : ศุภกร เหล่าทองสาร

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มมส..