คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับเภสัชกรธุรกิจ พันธะศรี ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 18 เนื่องในโอกาส…

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ขอแสดงความยินดีกับเภสัชกรธุรกิจ พันธะศรี
ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 18
เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัลบัณฑิตเภสัชศาสตร์ยอดเยี่ยมปี 2566
จากมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

#เภสัชมมส
#หัวใจรับใช้ชุมชน

ภาพ : สุภเวช บุตรศรีภูมิ
ข่าว : ศุภกร เหล่าทองสาร

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มมส..