คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ คุชนี ในโอกาสที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการเป็…

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ คุชนี
ในโอกาสที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการเป็น “รองศาสตราจารย์”

#เภสัชมมส
#หัวใจรับใช้ชุมชน

ภาพ : ข่าว / ศุภกร เหล่าทองสาร

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มมส..