คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงกฤษณี สระมุณี ในโอกาสที่ได้รับตำแหน่ง…

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงกฤษณี สระมุณี
ในโอกาสที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการเป็น “รองศาสตราจารย์”

#เภสัชมมส
#หัวใจรับใช้ชุมชน

ภาพ : ข่าว / ศุภกร เหล่าทองสาร

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มมส..