คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ เภสัชกรหญิงพรฤทัย พลดาหาญ ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นก…

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ขอแสดงความยินดีกับ เภสัชกรหญิงพรฤทัย พลดาหาญ ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม (Certificate Short Course Training Program in Pharmaceutical Care) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 – 31 สิงหาคม 2566

#เภสัชศาสตร์
#หัวใจรับใช้ชุมชน

ภาพ : ข่าว / ศุภกร เหล่าทองสาร

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มมส..