คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญร่วมสัมมนาหัวข้อ “ Research designs and international publications for graduate studie…

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญร่วมสัมมนาหัวข้อ “ Research designs and international publications for graduate studies : Tips for success “
วิทยากรโดย Prof. Paul W. Jungnickel, Ph.D., R.Ph. Professor Associate Dean for Academic Programs Auburn University Harrison College of Pharmacy
วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 17.30 น.

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มมส..