คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายณรงค์ อาสายุทธ ที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมดีเด่น รางวัลที่ 2 ระดับปริญญาเอก หลักสูตร ปร.ด.เภสั…

คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายณรงค์ อาสายุทธ ที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมดีเด่น รางวัลที่ 2
ระดับปริญญาเอก หลักสูตร ปร.ด.เภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ภาษาไทย) ประสิทธิผลของการให้บริการเลิกบุหรี่ในร้านยาโดยเภสัชกรร่วมกับการใช้สมาร์ทโฟนแอพพลิเคชั่น (PharmQuit) (ภาษาอังกฤษ) Effectiveness of smoking cessation by community pharmacies with using smartphone application (PharmQuit)

#เภสัชมมส
#หัวใจรับใช้ชุมชน

ภาพ : ข่าว / ศุภกร เหล่าทองสาร

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มมส..