ขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร คณะอาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศนิสิตเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 23 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 8.30น. -…

ขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร คณะอาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศนิสิตเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 23 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 8.30น. – 16.30 น. ณ ห้องบรรยาย P-302 ชั้น 3 อาคารเภสัชสิรินธร คณะเภสัชสาสตร์

#เภสัชมมส
#หัวใจรับใช้ชุมชน

ภาพ : ข่าว / ศุภกร เหล่าทองสาร

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มมส..