ขอเรียนเชิญ คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสเกษียณอา…

ขอเรียนเชิญ คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์
และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรเมธิน ผดุงกิจ
ในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖
ณ ลานไม้โมก ชั้น ๑ คณะเภสัชศาสตร์
ตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ น.เป็นต้นไป

#เภสัชมมส
#หัวใจรับใช้ชุมชน

ภาพ : ข่าว / ศุภกร เหล่าทองสาร

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มมส..